ažurirati polje


ažurirati polje
• update field

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.